DateSeminary / YeshivaPeriodTimeG/BLocation
Thursday, November 7th, 2019Torat Shraga5thB
Tuesday, November 12th, 2019Keshet Yehuda PresentationBreakfast8:40 a.m.BFishbowl
Tuesday, November 12th, 2019Lev HaTorah Presentation5thBFishbowl
Wednesday, November 13th, 2019Derech Ohr SameachBreakfastBFishbowl
Wednesday, November 13th, 2019Migdal HaTorah Presentation5thBFishbowl
Wednesday, November 13th, 2019Orayta6th BFishbowl
Thursday, November 14th, 2019Derech Etz Chaim (DEC) 6thBFishbowl
Monday, November 18th, 2019OtzemBreakfastBFishbowl
Monday, November 18th, 2019Ma'aleh Adumim5thBFishbowl
Tuesday, November 19th, 2019Eretz Hatzvi Presentation6th BFishbowl
Tuesday, November 19th, 2019Aish Gesher 5th BFishbowl
Friday, November 22, 2019Ohr Dovid5thBFishbowl
Thursday, November 21st, 2019TVA Presentation5thBFishbowl
Monday, November 25thNetiv AryehBreakfastBFishbowl
Monday, December 2nd, 2019Reishit5thBFishbowl
Monday, December 9th, 2019Mevaseret PresentationBreakfastBFishbowl
Monday, December 9th, 2019Yeshivat Kerem B'Yavneh (KBY)2nd--4thBFishbowl
Wednesday, December 18th, 2019GushBFishbowl